Quá trình hình thành

Quá trình hình thành và phát triển

 • 2005: Thành lập công ty INTERLOG.

 • 2006: Đạt chứng nhận Thương hiệu mạnh Việt Nam do Bộ Công thương và Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức.

 • 2007-2008:
  - Trở thành đối tác của PIC ( Pacific Concord INTL)
  - Được chứng nhận là một trong các đơn vị Đại lý hải quan đầu tiên của Hải quan Việt Nam.

 • 2011:
  - Tham gia tổ chức WCA (tổ chức lớn nhất và kết nối mạnh nhất của các công ty freight forwarding độc lập trên thế giới)
  - Trở thành đối tác của AWS (Asian Worldwide Services)

 • 2012: Thành lập văn phòng chi nhánh tại Hà Nội

 • 2013: Khai trương dịch vụ mang tên Hanoi Hub (tại ICD Tiên Sơn - Bắc Ninh)

 • 2014: Thành lập Depot Nhơn Trạch

 • 2016: Thành lập Văn phòng chi nhánh tại Hải Phòng