Hotline (028) 39435899
Ngôn ngữ
flag enflag vi
interlogistics logo

[The Next Gen-I] Mừng Tân niên 2023 và tiếp tục chương trình The Next Gen - I: Thế hệ tiếp bước - Vững chắc niềm tin

Inside InterLOG/Văn hóa doanh nghiệp/Sự kiện

Nhân dịp mừng Tân niên 2023, InterLOG tiếp tục triển khai chương trình THE NEXT GEN-I: THẾ HỆ TIẾP BƯỚC - VỮNG CHẮC NIỀM TIN ((I = InterLOGer + Innovation) từ 08/2022 với mục tiêu tôn vinh và bổ nhiệm những nhân sự có năng lực vượt trội đảm nhiệm vai trò quản lý mới.


Ông Nguyễn Duy Minh - Tổng Giám Đốc InterLOG
phát lì xì cho CBNV mừng Tân niêm năm 2023.

Thông qua chương trình, InterLOG mong muốn ghi nhận những đóng góp mà các thành viên đã gắn bó và nỗ lực nhiều trong chặng đường phát triển InterLOG hơn 17 năm. Đây cũng là một trong những mục tiêu khẳng định giá trị cốt lõi "People Development" của InterLOG trên con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Danh sách các phòng mới được thành lập; cũng như các quản lý, nhân viên được bổ nhiệm mới:


Ông Nguyễn Duy Minh - Tổng Giám Đốc InterLOG trao quyết định đổi tên phòng và bổ nhiệm vị trí cấp Phó Giám Đốc InterLOG.


Bà Trần Bảo Ngọc - Giám Đốc WR1 trao quyết định bổ nhiệm cho cá nhân được bổ nhiệm vị trí cấp Phó Giám Đốc WR1


Bà Trần Bảo Ngọc - Giám Đốc WR1 lên trao quyết định tách và đổi tên phòng mới cho P. HCNS và P. QLCL & Chuyển Đổi Số.

Các Phòng mới sau khi đổi tên và tách phòng:
Phòng Thông Quan Xuất Nhập Khẩu
Phòng Hành chính Nhân sự
Phòng Quản lý Chất lượng và Chuyển Đổi Số

Các vị trí Phó Giám Đốc được bổ nhiệm:
Ông Hồ Phước Lộc - Phó Giám Đốc Sản Xuất Hải Quan
Bà Lục Thị Thanh Yến - Phó Giám Đốc Sản Xuất Giám Đốc WR1

Và một số vị trí Trưởng phòng, Phó phòng và Trưởng nhóm khác:


Các cá nhân được bổ nhiệm ở vị trí Trưởng phòng, Phó phòng.


Các cá nhân được bổ nhiệm ở vị trí Trưởng phòng, Phó phòng.


Các cá nhân được bổ nhiệm ở vị trí Trưởng nhóm.

Một số hình ảnh hoạt động mừng Tân niên năm 2023 


Văn phòng Hồ Chí Minh.


Văn phòng Hà Nội


Văn phòng Hải Phòng.

Tác giả: InterLOG
Chia sẻ
Đã copy link