Hotline (028) 39435899
Ngôn ngữ
flag enflag vi
interlogistics logo

Tư vấn quản lý chuỗi cung ứng

Dựa trên các phân tích, đánh giá kết hợp với chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp, chúng tôi đưa ra giải pháp tối ưu quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.
image
image
image

Giải pháp này bao gồm

Giải pháp này bao gồm việc cắt giảm chi phí và tìm kiếm nhà cung ứng trong nước, đảm bảo kết quả mong muốn trong mọi trường hợp xảy ra.

Tư vấn giảm chi phí logistics -
Tối ưu chi phí với các giải pháp nhanh chóng

Dựa trên mục tiêu và nhu cầu của từng doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng phù hợp để tạo ra lợi nhuận cao nhất cho khách hàng.
Tối ưu 5-10%
chi phí
Tối ưu hóa chi phí là mối quan tâm lớn của mọi doanh nghiệp. InterLOG luôn sẵn sàng trợ giúp với các giải pháp linh hoạt, rõ ràng và toàn diện.
Các giải pháp dựa trên phân tích
dữ liệu
Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng các số liệu thống kê kinh doanh của khách hàng để tìm ra vấn đề và phương án giải quyết.
Nâng cao năng lực
cạnh tranh
Các giải pháp của chúng tôi giúp doanh nghiệp của quý khách cạnh tranh tốt hơn về giá cả, chất lượng với doanh nghiệp trực tiếp và gián tiếp khác.
Tối ưu chi phí
lâu dài
Chúng tôi dựa trên các phân tích, đánh giá kết hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo đạt được hiệu quả về chi phí theo hướng lâu dài.

Tìm nguồn cung ứng trong nước - Giải pháp linh hoạt cho hoạt động chuỗi cung ứng

Giải pháp này là sự lựa chọn khôn ngoan giúp phá vỡ mọi rào cản trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi do các yếu tố bên ngoài tác động.

Tối ưu thời gian và chi phí

Chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp khỏi lạm phát, gián đoạn chuỗi cung ứng.

Thúc đẩy kết nối giao thương

InterLOG và các tổ chức liên minh kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi với các doanh nghiệp phụ trợ phù hợp

Khả năng phục hồi rủi ro

Trong bối cảnh đại dịch và các tác động bên ngoài khó lường khác, nguồn cung ứng trong nước là một giải pháp thay thế linh hoạt hơn để duy trì hoạt động kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp.

Ứng biến linh hoạt

Với hơn 15 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia hàng đầu, InterLOG đảm bảo mang lại thành công cho doanh nghiệp dù có trải qua những biến động của thị trường.

Kết hợp để cùng nhau phát triển

InterLOG đưa ra giải pháp kết nối giao thương giữa doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp phụ trợ phù hợp.
bước 1
Doanh nghiệp đầu chuỗi/ bên mua cung cấp thông tin về sản phẩm mong muốn.
bước 2
InterLOG chia sẻ thông tin với các liên minh của chúng tôi để tìm ra doanh nghiệp cung ứng phù hợp.
bước 3
InterLOG chọn lọc doanh nghiệp cung ứng theo yêu cầu của khách hàng.
bước 4
InterLOG gửi danh sách các doanh nghiệp cung ứng để khách hàng doanh nghiệp lựa chọn và xác nhận.
bước 5
InterLOG tổ chức kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp cung ứng đi đến thoả thuận hợp tác.
image truck

Nền tảng VISA - Kết nối trực tuyến các doanh nghiệp

VISA CONNECT là nền tảng điện tử kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp phụ trợ. Ứng dụng này là giải pháp tiên tiến cho phép doanh nghiệp đầu chuỗi tìm ra các doanh nghiệp phụ trợ phù hợp dựa trên các yêu cầu nhất định.