Hotline (028) 39435899
Ngôn ngữ

PHÓ PHÒNG VẬN TẢI

Mô tả công việc : 

 • Quản lý điều hành (lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh) mọi hoạt động liên quan đến Phòng Vận Tải để đảm bảo công việc được hoàn thành theo đúng quy định:
  - Quản lý team chứng từ xuất/nhập và giá mua nhập.
  - Quản lý chứng từ xuất/ nhập và chất lượng dịch vụ Freight.
  - Giải quyết trouble phát sinh thuộc phòng Vận Tải.
  - Thương lượng incentive cho cont consol hàng nhập.
  - Kết hợp các phòng kinh doanh để phát triển hàng nhập chỉ định.
  - Hoàn thành báo cáo phân bổ toàn ban Consol- Vận Tải.
 • Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc chung hiệu quả, giải quyết mọi vấn đề trên quan điểm hướng đến lợi ích chung của công ty và lợi ích của khách hàng.
 • Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và có nhiều sáng kiến đóng góp cho công việc chung.
 • Hướng dẫn đào tạo nhân viên có khả năng thực hiện đúng các hướng dẫn công việc của phòng, nội quy quy chế của công ty, chỉ thị, thông báo của Ban Giám Đốc.
 • Nghiên cứu đề xuất các biện pháp làm giảm giá dịch vụ, chi phí và các chính sách biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng.
 • Tổ chức họp Phòng định kỳ hàng tháng hoặc trường hợp đột xuất.
 • Báo cáo Ban Giám Đốc về kết quả công việc Phòng hàng tháng, năm hoặc khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động của nhân viên.
 • Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng mối quan hệ các đối tác.
 • Tổ chức định kỳ hàng tháng các chuyên đề nhân viên trao đổi và nâng cao nghiệp vụ.

Yêu cầu :

 • Có kinh nghiệm quản lý 3-5 năm vị trí tương đương.
 • Nắm vững các kiến thức về hoạt động vận chuyển hàng hoá quốc tế.
 • Kinh nghiệm quản lý phòng.
 • Kỹ năng giao tiếp đàm phán thương lượng tốt.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục phòng ngừa.
 • Kỹ năng nghiên cứu ứng dụng các định hướng mới của công ty trong hoạt động phòng.
 • Am hiểu về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp và quy định hàng đi USA cũng như một số nước có quy định đặc biệt.
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Mức lương : 16 triệu - 20 triệu

Hạn nộp
31 Aug 2022
Gia nhập InterLOG
Tải CV
Không có file được chọn