Hotline (028) 39435899
Ngôn ngữ
flag enflag vi
interlogistics logo

3R và sự thay đổi xanh tại InterLOG

Khu vực 3R được thiết kế vì một cộng đồng xanh và môi trường xanh, với mục đích khẳng định giá trị cốt lõi #Innovation (đổi mới sáng tạo) và trách nhiệm đối với xã hội trong mô hình E.S.G mà InterLOG luôn hướng đến trong nhiều năm qua.

Tác giả: InterLOG
Chia sẻ
Đã copy link