Hotline (028) 39435899
Ngôn ngữ
flag enflag vi
interlogistics logo

[Nhớ ơn Tiền nhân] Cùng InterLOG ghé thăm Trường Tân Học Phú Lâm - Ngôi trường tiên phong thuộc phong trao Duy Tân

Inside InterLOG/Văn hóa doanh nghiệp

Nhằm từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến các giá trị cốt lõi, nhất là về việc đổi mới tư duy, thấu hiểu và phát triển hiền tài...Mới đây, đoàn đại diện InterLOG Đà Nẵng đã có buổi đến thăm Trường Tân Học Phú Lâm tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.


Đoàn InterLOG thăm tượng đài Chí sĩ Lê Cơ.

Trường là nơi tiên phong ủng hộ phong trào Duy Tân. Năm 1904, Trường tân học Phú Lâm ra đời tại vùng rừng núi thuộc xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - là trường tân học đầu tiên của phong trào Duy Tân  thực hiện mục tiêu "khai dân trí": Dạy và học miễn phí; Trường tân học đầu tiên có lớp nữ sinh riêng và nữ giáo viên; Dùng chữ quốc ngữ để làm công cụ khai dân trí và truyền bá tư tưởng Duy Tân; Phương pháp giáo dục mới mẻ, tiến bộ: Giáo dục thực dụng và có tính cách hướng nghiệp; Tổ chức học tập theo thời vụ; Học để mở mang trí tuệ chứ không phải học để thi.


Bia công nhận di tích lịch sử trường Tân Học Phú Lâm.

Mục đích dạy và học ở các trường Duy Tân là cốt đào tạo những con người có kiến thức, có thực tài, để phục vụ nhân dân chứ không phải học để thi lấy bằng cấp. Dù Trường tân học Phú Lâm hoạt động chỉ được 4 năm (1904-1908) nhưng đã có một ảnh hưởng lớn lao, là nền giáo dục toàn diện nhằm đào tạo một mẫu người toàn vẹn với một bộ óc sáng suốt trong một thân thể tráng kiện, nền giáo dục đó rất thực dụng và có tính cách hướng nghiệp.

Hoạt động thăm các di tích lịch sử gắn liền với các anh hùng dân tộc, InterLOG ngoài việc thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc của người Việt Nam còn khắc họa rõ nét hơn "bức tranh" văn hóa của người InterLOG./.

Tác giả: InterLOG
Chia sẻ
Đã copy link